КСО + ЗЗО 2017 – Сборник Осигуряване

Сборник Осигуряване събира в 1 печатно издание 2-тe най-наобходими законови разпоредби от областта на осигуряването – Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.
soz 201ish


Актуални и пълни, текстовете ще Ви помогнат бързо да се ориентирате как следва да процедирате, позовавайки се на действащите изисквания.

∗Без глоби

∗Без стрес

∗Без часове ровене в търсене на необходимия Ви текст

∗Без тревоги – просто защото вече няма да изпадате в проблемни ситуации, имате ли на своя страна КСО + ЗЗО 2017 – Сборник Осигуряване

Вижте повече тук >>