Счетоводно списание 10 с ДДС – 12-месечен абонамент

Реални решения на реални казуси – данъци и счетоводство! 4 пъти в годината, на всеки 3 месеца, безплатна доставка директно до Вашия адрес – счетоводно списание “10 с ДДС”
➤Реални казуси, които Ваши колеги счетоводители са срещнали в работата си и за чието решение се обърнаха към нас
➤Експертните становища по зададените въпроси
➤Кратки новинарски карета с ключовите новини за изминалите 3 месеца
➤Обзор на обнародваните в Държавен вестник нормативни документи

Списанието се ползва на абонаментен принцип – заявете своя тук >>