Съветник: Данъци и такси на моята фирма

За да бъдете винаги подготвени и уверени, когато стане въпрос за осчетоводяване и деклариране на данъци и такси на Вашата фирма, са Ви необходими:

→ увереност във взетите решения;
→ експертни съвети за правилното процедиране;
→ винаги актуално законодателство;
→ сигурен източник на точна и навременна информация.

За да да постигнете всичко от изброените точки – Ви е необходим най-новото абонаментно издание на пазара – Съветник: Данъци и такси на моята фирма.

Съветник: Данъци и такси на моята фирма е папка (класьор), съдържащ над 200 страници формат А4 с практически приложими съвети от експерти. Посочени са най-важните моменти, на които следва да наблегнете, съвети на експертите как да процедирате в дадена ситуация, местата, на които може да се подведете, както и как да избегнете грешно процедиране.

Съветникът е инструмент, с който ще сте винаги данъчното облагане и деклариране, с последните законови промени и приложението на всички данъчни разпоредби.

Абонаментът за изданието Ви гарантира всеки месец нова информация относно актуалните промени, съвети по тях, срокове, права и задължения.

Актуализациите на Съветника ще получавате всеки месец от абонамента си като нови страници, които да добавите към първоначалното съдържание.

Част от разгледаните в Съветника теми са:

Доставки на стоки
Доставки на услуги
Данъчен кредит
Специфични режими
Документиране на доставките. Деклариране и плащане на данъка. Корекции на грешки
Възстановяване на ДДС от ЕС
Данъчен финансов резултат – общо положение
Авансови вноски
Сделки между свързани лица. Активи на предприятието, предоставени за лично потребление. Отклонение от данъчното облагане
Данъци, удържани и внасяни от платеца на дохода
Облагане на ЕТ и приравнени на тях физически лица
Необлагаеми доходи. Данъчни облекчения
Данък върху превозните средства
Интрастат

Вижте повече тук >>