Култивиране на гъби печурки Champignon

Перспективен бизнес до ключ, който да стартирате още сега. Но защо?

Защото всички обичат вкусните гъби, а пазарът у нас е в постоянен растеж. Разбира се, чуждестранните пазари също са отворени за Вас.

Как обаче да си осигурите добри позиции на вътрешните и външни пазари? Доверете се на експерта в бизнеса с гъби: електронното ръководство Култивиране на гъби печурки (Champignon)!

Стартирайки този бизнес, вие ще:
 се възползвате от благоприятна законодателна рамка за малките предприемачи;
 имате възможност да получите финансиране от европейски фондове или да вземете субсидии за култури в оранжерии;
 се позиционирате на пазар с малка конкуренция. Имайте предвид, че търсенето на гъби е 26 пъти по-голямо отколкото предлагането;
 нужните Ви за производството на гъби материали са много евтини и лесни за намиране (слама, торове);
 получавате светкавична печалба с от 5 или 6 реколти годишно;
 имате пазар за реализация през цялата година и особено през периода на постите.


Повече за ръководството ще прочетете тук >>>