Tag Archives: осигуряване на управител

В електронен формат: Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

Общо 84 готови експертни решения в най-новата книга, специализирана за труд и осигуряване на управителя в българското предприятие, а именно:

“Наръчник за управитея на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване”! – Вече и в електронен формат – директно на имейла Ви!

Ето и нейното пълно съдържание:
❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас
❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд
❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма
❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та
❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та и документиране на споделяне на служителите между двете фирми
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД без продажби
❱❱❱ Осигуряване на управител, работещ по трудов договор с максимален осигурителен доход
❱❱❱ Полагане на личен труд от управител на ЕООД
❱❱❱ Включване на сума, по която са начислени осигуровки и данък, в декларация по чл. 50
❱❱❱ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД с личен труд
❱❱❱ Осигуряване при граждански договор със съдружник в ООД
❱❱❱ Плащане на здравни осигуровки от поляк на ДУК у нас
❱❱❱ Назначаване на управители на ООД на трудов договор
❱❱❱ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД
❱❱❱ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД чужд гражданин
❱❱❱ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор
❱❱❱ Назначаване и осигуряване на управител
❱❱❱ Издаване на УП-3 за лице с предстоящо пенсиониране
❱❱❱ Майчинство на управител и неназначаване на нов
❱❱❱ Код на икономическа дейност във връзка с минаване на управител на ДУК
❱❱❱ Право на платен отпуск за изпълнителен директор в сдружение с нестопанска цел
❱❱❱ Промяна на осигуряването за управител на две ЕООД
❱❱❱ Прекратяване на осигуряване за управител на ООД – украинска гражданка, упълномощила съпруга си – българин, да я представлява
❱❱❱ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой
❱❱❱ Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД
❱❱❱ Подаване на декларация образец 1 и 6 във връзка с ДУК на лице, заето на трудов договор в друга фирма
❱❱❱ Осигуряване на втори съдружник в дружество при полагане на личен труд
❱❱❱ Здравно осигуряване на лице от трета страна с договор за управление, получило документ за постоянно пребиваване
❱❱❱ Представяне на болничен в АД от член на СД
❱❱❱ Осигуряване на управител в ООД, регистриран земеделски производител
❱❱❱ Осигуряване на управители чужденци от Ирландия и Великобритания в българска фирма
❱❱❱ Осигуряване на четирима съдружници от Австрия с българско ООД
❱❱❱ Прекратяване на работа като управител за съдружник в ООД
❱❱❱ Сключване на трудов договор с неизпълнителен член на Съвета на директорите в акционерно дружество
❱❱❱ Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД
❱❱❱ Ваучери за храна за работещ собственик и управител по ДУК
❱❱❱ Възнаграждение и осигуровки за управител на етажна собственост
❱❱❱ Осигуряване на португалски гражданин по ДУК, осъществяващ трудова дейност едновременно в две държави членки
❱❱❱ Организация на дейността и управлението на ООД
❱❱❱ Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100% от собствеността на действащо дружество
❱❱❱ Обезщетения и прехвърляне правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
❱❱❱ Платен отпуск и осигурителни вноски за баща за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
❱❱❱ Осигуряване на СОЛ – гражданин на Обединеното кралство
❱❱❱ Болничен на СОЛ, обхващащ период от време на осигуряване като собственик на ЕООД и съдружник в друго дружество
❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД – гръцки гражданин, упражняващ трудова дейност в България
❱❱❱ Осигуряване и командироване на собственик на 2 ЕООД фирми едновременно и от двете за един и същ период
❱❱❱ Трудов договор за управител или съдружник в управлявано от него ООД/ ЕООД
❱❱❱ Осигуряване на чужденец – едноличен собственик на капитала на ЕООД в България

Вижте цялото съдържание на изданието тук >>

Вижте решението, което дава експерт Аспасия Петкова, на казус, свързан с осигуряване като втора категория труд на управител СОЛ, който работи като шофьор на товарен автомобил:

Поръчайте книгата в електронен формат от тук >>

Наръчник за управителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване

И Вие, уважаеми г-н/ г-жо Управител на дружеството имате нужда от осигуряване и всички полагащи Ви се права спрямо трудовото законодателство. Разбира се, обаче Вашите права и задължения за по-различни от тези на останалите служители, назначени по трудов или граждански договор.

Как да подходите в различните ситуации при трудови правоотношения и осигураване на управителя в дружеството, можете да научите със специалното ново практически насочено експертно ръководство от 2023 г., а именно „Наръчник за урпавителя на дружеството – решени казуси за труд и осигуряване“.

Ето и част от съдържанието на книгата:

❱❱❱ Осигуряване по ДУК на чуждестранно лице с разрешено постоянно пребиваване у нас

❱❱❱ Пренасяне в колона 5 на ГДД на осигурителен доход от личен труд

❱❱❱ Назначаване на служител с ДУК към друга фирма

❱❱❱ Попълване на декларации образец 1 за съдружници в ООД

❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та

❱❱❱ Осигуряване на собственик на две ЕООД-та и документиране на споделяне на служителите между двете фирми

❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД без продажби

❱❱❱ Осигуряване на управител, работещ по трудов договор с максимален осигурителен доход

❱❱❱ Полагане на личен труд от управител на ЕООД

❱❱❱ Включване на сума, по която са начислени осигуровки и данък, в декларация по чл. 50

❱❱❱ Неподадени декларации ОКД-5 за съдружници в ООД

❱❱❱ Осигуряване на собственик на ЕООД с личен труд

❱❱❱ Осигуряване при граждански договор със съдружник в ООД

❱❱❱ Плащане на здравни осигуровки от поляк на ДУК у нас

❱❱❱ Назначаване на управители на ООД на трудов договор

❱❱❱ Връщане на работа на лице по майчинство на работа като член на СД

❱❱❱ Спиране на осигуряване на управител на ЕООД чужд гражданин

❱❱❱ Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ от дружество без лица по трудов договор

❱❱❱ Назначаване и осигуряване на управител

❱❱❱ Издаване на УП-3 за лице с предстоящо пенсиониране

❱❱❱ Майчинство на управител и неназначаване на нов

❱❱❱ Код на икономическа дейност във връзка с минаване на управител на ДУК

❱❱❱ Право на платен отпуск за изпълнителен директор в сдружение с нестопанска цел

❱❱❱ Промяна на осигуряването за управител на две ЕООД

❱❱❱ Прекратяване на осигуряване за управител на ООД – украинска гражданка, упълномощила съпруга си – българин, да я представлява

❱❱❱ Изплащане на възнаграждение по ДУК в брой

❱❱❱ Осигуряване на едноличен собственик и управител на ЕООД

❱❱❱ Подаване на декларация образец 1 и 6 във връзка с ДУК на лице, заето на трудов договор в друга фирма

❱❱❱ Осигуряване на втори съдружник в дружество при полагане на личен труд

❱❱❱ Здравно осигуряване на лице от трета страна с договор за управление, получило документ за постоянно пребиваване

❱❱❱ Представяне на болничен в АД от член на СД

❱❱❱ Осигуряване на управител в ООД, регистриран земеделски производител

❱❱❱ Осигуряване на управители чужденци от Ирландия и Великобритания в българска фирма

❱❱❱ Осигуряване на четирима съдружници от Австрия с българско ООД

❱❱❱ Прекратяване на работа като управител за съдружник в ООД

❱❱❱ Сключване на трудов договор с неизпълнителен член на Съвета на директорите в акционерно дружество

❱❱❱ Осигурителни вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващо се лице – съдружник в ООД

❱❱❱ Ваучери за храна за работещ собственик и управител по ДУК

❱❱❱ Възнаграждение и осигуровки за управител на етажна собственост

❱❱❱ Осигуряване на португалски гражданин по ДУК, осъществяващ трудова дейност едновременно в две държави членки

❱❱❱ Организация на дейността и управлението на ООД

❱❱❱ Срок на трудова дейност за собственик, който ще продава 100% от собствеността на действащо дружество

❱❱❱ Обезщетения и прехвърляне правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст

❱❱❱ Платен отпуск и осигурителни вноски за баща за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Вижте решението, което дава експерт Аспасия Петкова, на казус, свързан с осигуряване като втора категория труд на управител СОЛ, който работи като шофьор на товарен автомобил:

Всички решени казуси и пълно съдържание на изданието можете да видите тук >>