Tag Archives: работно време

Видео обучение на тема – Сумирано изчисляване на работното време

Час и 37 минути практическо видео обучение с анализи за правилно въвеждане на СИРВ, документи, графици, отпуски и болнични при СИРВ и всички онези най-специфични ситуации, които биха могли да Ви притеснят в работата Ви!

Какво конкретно разлежда за Вас видео обучението:

 Въвеждане на сумирано изчисляване на работното време – стъпки, възможности, права и задължения на работодателя:
✦ Кога се въвежда СИРВ
✦ Какви са стъпките при въвеждане на СИРВ
✦ Задължения на работодателя при въведено СИРВ
➜ Документи свързани с въвеждането на СИРВ
✦ Заповед за въвеждане на СИРВ
✦ Правилник за вътрешният трудов ред и Вътрешни правила за работната заплата
➜ Изготвяне на графици при сумирано изчисляване на труда и нормиране на труда
➜ Ползване на отпуски и болнични при сумирано изчисляване на работното време
➜ Норма часове и нощен труд при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на действително отработеното време при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Подаване на декларация обр.1 при работа в условията на сумирано изчисляване на работното време
➜ Отчитане на извънреден труд и неговото деклариране пред Инспекция по труда.
+ Решенията на следните казуси от практиката:
❒ Служител работи при СИРВ за период от един месец. Ползва болничен от 12.04.2023 г. до 17.04.2023 г. По график за този период е трябвало да отработи 26 часа (на 12-ти – не е на работа по график, на 13-ти – 5 часа, на 14-ти – 5 часа, на 15-ти – 8 часа, на 16-ти – 8 часа, на 17-ти – не е на работа). Как следва да попълня декларация образец 1? В поле 16.А посочвам 3 дни, в поле 16.7 посочвам 118 часа (норма за месец април: 144 часа – 26 часа болничен = 118 часа реално отработени). Следва ли да изчисля стойност за т. 17, тъй като НОИ ще плати обезщетение за два часа, а в т. 16.2 посочвам нули?
❒ Фирма желае да въведе работа на график при условията на СИРВ. Периодът на отчитане ще бъде 3 месеца. Запознахме се с текста на чл. 6, ал. 16 от КСО, според който максималният осигурителен доход при СИРВ при отчитане за повече от един месец е равен на сбора от максималния осигурителен доход за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време (10,200 лв. от 01 – 04/2022 г.). Дали работодателят е длъжен да приложи този подход или има възможност да продължи да прилага максималния осигурителен праг на месечна база от 3000 лв. (3400 от 01 – 04/2022 г.), както е при подневно отчитане?
❒ Въведено е сумарно изчисляване на работното време при 12-часов работен ден. Превръщат ли се нощните часове в дневни при работно време на нощната смяна от 22:00 часа до 06:00 часа?
❒ При подневно отчитане, пет дневна работна седмица и осем часов работен ден работното време на някои служители е от 15:00 до 24:00 часа, а на други – от 16 до 01:00 часа. Имат по 2 или 3 часа нощен труд на ден. Това се налага при работа с контрагенти от САЩ. Следва ли нощните часове да се приравняват на дневни? Как трябва да се заплащат? Декларират ли се пред ИТ до 31.01 на следващата година?
❒ Въпросът ми е свързан с изготвянето на график при СИРВ в контекста на преминаването от лятно към зимно часово време в края на този месец. При редовен график служителят ще работи смяна в интервала 22:00 ч. – 09:00 ч. Предвиден е 1 час почивка, който не се включва в работното време. При преминаването от лятно към зимно часово време и при условие че служителят работи в предвидения часови диапазон, той реално ще изработи 1 час повече, отколкото би изработил в друг ден. Софтуерът за заплати, с който работим, не взема предвид смяната на времето и ще отчете като изработени 10 ч. (11 с коефициент), но реално служителят ще бъде ощетен, тъй като е работил час повече. Има ли наредба/ указание/ практика, които да потвърждават дали този допълнителен час подлежи на плащане и как е коректно да бъде отчетен? По същата линия – какво ще се случи с плащанията за болнични от НОИ, ако съвпаднат с този период – ще бъде ли този час платен от тях? Казусът важи и за случаите, в които преминаваме от зимно към лятно часово време – служителят би работил час по-малко, но ние бихме отчели час повече.
❒ Служители на летище работят при СИРВ. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в пролетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава месечната норма от работни часове. Може ли да имаме график за един и/или повече месеци (за помесечно отчитане на сумирано работно време) с междуседмична почивка от 24 часа?
❒ Имаме назначени работници и служители на 6 часа (непълно работно време), които работят при сумирано изчисляване на работното време. Наскоро възникна спор с един от тях, който твърди, че не можем да го планираме за смяна, надвишаваща с над 50 на сто продължителността на уговореното му работно време, защото така сме нарушавали междудневната му почивка. Има ли такова нормативноустановено ограничение?

❒ Какво точно да вземем предвид в изготвянето на графици по преминаването на двусменен режим на работа с три сменни групи хора за шест дни в седмицата – от понеделник до събота при сумарно работно време?

Осигурете си още сега експертни пояснения и практически решения за вярна работа при СИРВ!

Вижте примерен график за работа при СИРВ и научете решението на казус по темата във видеото тук:

Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време – специализирано електронно ръководство

Работно време – как да го определите или промените, спазвайки законодателството?

Какви са задълженията Ви при определяне на:

➧ Ненормирано работно време,
➧ Намалено работно време,
➧ Удължаване на работно време,
➧ Право на 6-часов работен ден,
➧ СИРВ,
➧ Нощен труд,
➧ Работа на смени,
➧ Извънреден труд?

И как да постъпите при възникнали проблемни ситуации във връзка с промени в работното време?

На всички тези въпроси ще получите отговори директно по имейл от доц. д-р Андрей Александров в специалното електронно ново експертно издание:

“Някои практически проблеми, свързани с правния режим на работното време”!

Какво конкретно включва то – експертни анализи от доц. д-р Андрей Александров за:

➤ Определяне и промени в продължителността и отчитането на работното време

➤ Видове работно време

– Намалено работно време

– Непълно работно време

– Едностранно въведено от работодателя непълно работно време

➤ Удължаване на работното време

➤ Ненормиран работен ден

➤ Извънреден труд

– Продължителност на извънредния труд

– Недопустимост на извънредния труд за някои категории работници и служители

➤ Задължения, възникващи за работодателя във връзка с полагането на извънреден труд

➤ Нощен труд

– Забрана за полагане на нощен труд от някои категории работници и служители

– Задължения на работодателя във връзка с полагането на нощен труд

– Заплащане на нощния труд

➤ Същинско работно време и време на разположение. Работа на смени

➤ Сменен режим на работа

➤ Сумирано изчисляване на работното време

➤ Ползване на отпуск при сумирано изчисляване на работното време

Вижте анализа на доц. д-р Андрей Александров за заплащането на положения нощен труд:

Вземете електронното ръководство от тук >>

В електронен формат: Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

„Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи“ – в електронен формат!

Ново експертно ръководство от 2022 година!

СЪДЪРЖАНИЕ:

➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските

➡ Казуси и анализи за работно време и почивки:

✶ Удължаване на работното време
✶ Намалено работно време
✶ Непълно работно време
✶ Работно време с променливи граници
✶ Ненормиран работен ден
✶ Нощен труд
✶ Работа на смени в денонощен магазин
✶ Дежурство и на разположение
✶ Работно време и почивки при надомна работа
✶ Работно време, почивки и отпуски при работа от разстояние
✶ Работно време по трудов договор за допълнителен труд
✶ Удължаване на работното време
✶ Осигуряване на почивка след полагане на извънреден труд
✶ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време
✶ Осигурителен доход при въведено СИРВ
✶ Превръщане на нощни часове в дневни при въведено СИРВ
✶ СИРВ или ненормирано работно време за служители в сферата на търговията
✶ Приравняване и заплащане на часове нощен труд
✶ Заплащане на труд при 6-месечен график СИРВ
✶ Начисляване на договорено възнаграждение като основна заплата при СИРВ
✶ Заплащане на изработени часове по време на разположение
✶ Увеличено заплащане за извънреден труд
✶ Компенсиране на положен извънреден труд с отпуск
✶ Промяна в организирането на работни смени
✶ График при работа само първа смяна
✶ Изготвяне на график за двусменен режим на работа при СИРВ
✶ Документиране на работа в съботни дни
✶ Сумирано изчисляване на работното време на лица, работещи по трудов договор за външно съвместителство
✶ Ненормиран работен ден при непълно работно време
✶ Трудов договор за работа само през нощта
✶ Работа на смени при увеличени поръчки
✶ Полагаеми почивки за един работен ден
✶ Дежурства и извънреден труд
✶ Сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд
✶ За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд
✶ Преизчисляване на среден списъчен брой на заети лица при 4-часов работен ден
✶ Доплащане за 12 часа извънреден труд на официален празник
✶ Назначаване на 8-часов трудов договор при наличие на 4-часов трудов договор
✶ Брой трудови договор, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа
✶ Плащане на извънреден труд при посещение на обучения в събота
✶ Ненормиран работен ден за шофьори

➡ Казуси и анализи за отпуск:

✶ Видове платен годишен отпуск
✶ Включва ли се отпускът по чл. 168 от КТ в обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор?
✶ Ползване на отпуск по чл. 168 КТ
✶ Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск
✶ Отпуск за явяване в съда като свидетел
✶ Отпуск при кръводаряване
✶ Творчески отпуск
✶ Отпуск за обучение на студент-задочник
✶ Продължаване на майчинство след 2-рата година
✶ Прехвърляне на майчинство към баба
✶ Работни дни отпуск за присъствие на погребение на роднина
✶ Изчисляване на дни в неплатен отпуск
✶ Здравноосигурителни вноски при неплатен отпуск по чл. 173а, ал. 2 от КТ
✶ Полагаеми дни платен отпуск по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск през първи месец на назначаване
✶ Недопускане на ползване на платен и неплатен отпуск
✶ Признаване на осигурителен стаж във връзка с ползване на отпуск при раждане на дете
✶ Санкция при продължителен неплатен отпуск по желание на служителя
✶ Брой дни неплатен отпуск, зачитащи се за трудов стаж
✶ Прехвърляне на част от отпуска по чл. 167а от КТ на другия родител
✶ Оформяне на трудова книжка при неплатен отпуск
✶ Отпуски за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
✶ Ползване на отпуск за отглеждане на дете по чл. 164, ал. 1 от КТ по втори трудов договор
✶ Ползване на платен отпуск за компенсиране на отсъствия от работа
✶ Ползване на платен годишен отпуск и неплатен отпуск след 2 г. майчинство
✶ Изчисляване на полагаеми дни платен отпуск за лице, което е било в неплатен отпуск
✶ Ползване на неплатен отпуск от майка на дете 1-ви клас, обучаващо се онлайн
✶ Отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд
✶ Неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст
✶ Отпуск за явяване пред съд
✶ Платен годишен отпуск за времето на неплатен отпуск и за времето на незаконно уволнение
✶ Прекъсване на ученически отпуск при ползване на болничен
✶ Отпуск и обезщетение за бременност и раждане при прехвърляне в нова фирма
✶ Ползване на платен годишен отпуск от служител, който постъпва на работа за първи път
✶ Изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск
✶ Отпуск при извънредна епидемична обстановка
✶ Трудови и осигурителни права при отпуски за отглеждане на деца
✶ Подаване на документи към НОИ за ползване на отпуск за бащинство
✶ Здравни осигуровки за лице, което е в неплатен отпуск по втори трудов договор
✶ Прекъсване на майчинство при изплащане на сума за минал период
✶ Платен отпуск по чл. 168 от КТ за бащата
✶ Започване на нова работа през време на ползване на неплатен отпуск
✶ Платен отпуск, полагаем на медицинска сестра за 2-те години на майчинство
✶ Работа по чл. 110 през време на отпуска
✶ Брой дни платен отпуск по допълнителен трудов договор на 4 часа
✶ Ползване на отпуск за работа като логопед по чл. 110 от КТ
✶ Отказ за ползване на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст
✶ Възнаграждение по време на платен отпуск при повишение на заплатата
✶ Право на майчинство за лице със сезонен трудов договор
✶ Спиране на обезщетение за майчинство при неплатен отпуск при настоящ работодател и започване на работа на трудов договор при друг работодател
✶ Неплатен отпуск от дата на назначаване без явяване на работа
✶ Максимален размер на неплатен отпуск
✶ Обезщетения за работник, напускащ по чл. 331 от КТ, след като е възстановен на работа от съда
✶ Уволняване на заместваща служителка, която е бременна, при завръщане на титуляр
✶ Нормативен документ, разпореждащ, че отпуските до 01-и януари 2010 г. не се погасяват по давност
✶ Срок на предизвестие при платен годишен отпуск
✶ Полагаемост на платен отпуск за време на възстановяване на работа със съдебно решение
✶ Втори трудов договор на пълен работен ден по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст

Вижте какво решение дава доц. д-р Андрей Александров на казус, свързан с ползване на отпуск по основен трудов договор и по трудов договор за допълнителен труд във видеото тук:

Вземете книгата в електронен формат от тук >>

Ключ към 9 заплетени ситуации в трудовото право – специализирано електронно ръководство

Колко полезно би било да имате конкретни съвети, написани от експерт в трудовото право, и то по най-важните и трудни теми в работата си?

Точно това включва най-новото ни електронно ръководство – „Ключ към 9 заплетени ситуации в трудовото право“ с цели експертни анализи от доц. д-р Андрей Александров!

Ето и конкретното съдържание на е-ръководството:

➽ За „глобите“ и удръжките

Конкретно се разглежда следната ситуация: Работодател налага „глоба“ на работниците за всяко нарушение – закъснение за работа, допуснат брак, непочистено работно място. Често това води до значително намаляване на заплатата за месеца. Законна ли е такава практика?

➽ За “класовете“ и премиите

Кои са най-често срещаните допълнителни трудови възнаграждения и как да ги уговорим така, че да избегнем възникването на спорове?

➽ Платеният годишен отпуск

Отговор на реален въпрос от Ваш колега – ТРЗ служител: Отскоро отговарям за човешките ресурси във фирмата. До момента се сблъсквам с най-много проблеми при платения годишен отпуск – почти всеки ден възниква нов казус. Как да се ориентирам най-добре в материята?

➽ Дисциплинарна отговорност и дисциплинарни наказания

Служител извършва системни нарушения на трудовата дисциплина. Как може да бъде уволнен?

➽ Трудов договор със срок за изпитване

Казус: Имаме служител на изпитателен срок. След изтичането му, трябва ли да сключваме нов трудов договор с него? Може ли да се сключи нов трудов договор, пак със срок за изпитване?

➽ Практически затруднения при сумираното изчисляване на работното време

Казус: Искаме да въведем 24-часов режим на работа със смени, което предполага сумирано изчисляване. За какво основно трябва да се внимава?

➽ Съвети при прекратяването на трудови договори

Ситуация от практиката: Управител съм на малко предприятие и постоянно имам проблеми с прекратени трудови договори на работници и служители. Всички заплашват, че ще водят дела за незаконно уволнение, а доколкото знам, служителите обикновено ги печелят. Може ли да дадете практически насоки за прекратяване на трудов договор?

➽ Трудови спорове относно законността на уволнението

Трудовото ми правоотношение беше прекратено и считам, че заповедта е незаконна. Къде мога да подам оплакване и какво мога да искам?

➽ За някои практически аспекти от дейността на Инспекцията по труда

При проверка от Инспекцията по труда ни бяха дадени предписания да включим ЕГН на управителя на дружеството в трудовите договори. Нормално ли е да издържаме с данъците си „контролна“ администрация, която да се занимава с подобни неща? Какво изобщо върши Инспекцията по труда?

На всички въпроси ще получите цели отговори с практически съвети в различни варианти на основните ситуации!

В удобен е-формат – директно на имейла Ви!

Вижте отговора, който дава доц. д-р Андрей Александров, на въпрос, свързан с глобите и удръжките, които някои работодатели правят от работната заплата на своите работници и служители:

За да поръчате е-ръководството, кликнете тук >>

Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи

Цяла съкровищница от казуси и техните експертни решения за работно време, почивки и отпуски – представяме Ви най-новото експертно ТРЗ издание от 2022-ра година: “Работно време, почивки и отпуски: Съкровищница от решени казуси и анализи”.

С цели 84 решения на реални ситуации от практиката на колегите Ви + 15 експертни анализа = общо 276 страници само полезна практика за Вас, уважаеми ТРЗ служители!

За всички онези ситуации, в които се чудите как да постъпите, когато трябва да удължите работно време, да начислите компенсации за извънреден труд и други.

Ето и съдържанието на книгата:

➡ Наредба за работното време, почивките и отпуските 

➡ Казуси и анализи за работно време и почивки:

✶ Удължаване на работното време

✶ Намалено работно време

✶ Непълно работно време

✶ Работно време с променливи граници

✶ Ненормиран работен ден

✶ Нощен труд

✶ Работа на смени в денонощен магазин

✶ Дежурство и на разположение

✶ Работно време и почивки при надомна работа

✶ Работно време, почивки и отпуски при работа от разстояние

✶ Работно време по трудов договор за допълнителен труд

✶ Удължаване на работното време

✶ Осигуряване на почивка след полагане на извънреден труд

✶ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време

✶ Осигурителен доход при въведено СИРВ

✶ Превръщане на нощни часове в дневни при въведено СИРВ

✶ СИРВ или ненормирано работно време за служители в сферата на търговията

✶ Приравняване и заплащане на часове нощен труд

✶ Заплащане на труд при 6-месечен график СИРВ

✶ Начисляване на договорено възнаграждение като основна заплата при СИРВ

✶ Заплащане на изработени часове по време на разположение

✶ Увеличено заплащане за извънреден труд

✶ Компенсиране на положен извънреден труд с отпуск

✶ Промяна в организирането на работни смени

✶ График при работа само първа смяна

✶ Изготвяне на график за двусменен режим на работа при СИРВ

✶ Документиране на работа в съботни дни

✶ Сумирано изчисляване на работното време на лица, работещи по трудов договор за външно съвместителство

✶ Ненормиран работен ден при непълно работно време

✶ Трудов договор за работа само през нощта

✶ Работа на смени при увеличени поръчки

✶ Полагаеми почивки за един работен ден

✶ Дежурства и извънреден труд

✶ Сумирано изчисляване на работното време и извънреден труд

✶ За някои правни проблеми, свързани с полагането на извънреден труд

✶ Преизчисляване на среден списъчен брой на заети лица при 4-часов работен ден

✶ Доплащане за 12 часа извънреден труд на официален празник

✶ Назначаване на 8-часов трудов договор при наличие на 4-часов трудов договор

✶ Брой трудови договор, които може да сключи лице с трудов договор на 4 часа

✶ Плащане на извънреден труд при посещение на обучения в събота

✶ Ненормиран работен ден за шофьори

➡ Казуси и анализи за отпуск:

✶ Видове платен годишен отпуск

✶ Включва ли се отпускът по чл. 168 от КТ в обезщетението за неизползван платен годишен отпуск при прекратяване на трудовия договор?

✶ Ползване на отпуск по чл. 168 КТ

✶ Отпуск по болест през време на платения годишен отпуск

✶ Отпуск за явяване в съда като свидетел

✶ Отпуск при кръводаряване

✶ Творчески отпуск

✶ Отпуск за обучение на студент-задочник

Вижте цели страници от книгата във видеото тук:

Вижте цялото съдържание на изданието тук >>