Човешки Ресурси

Софтуер за оценяване на служителите

Първият софтуер в България за оценка на служителите, създаден специално, за да осигури лесно и надеждно оценяване на персонала, правейки ненужно съхраняването на хартиени досиета.

Софтуерът за оценка на служителите Ви съдейства да разберете бързо и обективно:
 колко добре е подготвен всеки от служителите на компанията;
 как допринася всеки от служителите за реализиране на постиженията;
 необходимостта от професионално обучение и помощ за всеки служител;
 възможностите за мотивация;SBG 200
 необходимостта от вземане на наказателни мерки.

Софтуерът Ви предлага множество функционалности и предимства:

 Намалява със 75% времето за оценка на даден служител. За по-малко от 5 минути всеки може да се самооцени, а едновременно с това и неговият началник може да даде своето мнение за представянето на служителя.
 Елиминира работата с досиетата. Довиждане безполезни хартии и купчини листове. Всичко е организирано и е много лесно.
 Подсигурява конфиденциалност на информацията. Само определените от Вас лица имат достъп до информацията.
 Позволява последващо използване. Така се намалява още повече времето и усилието, нужни за оценката.
 Повишава степента на обективност на оценката. Професионално извършена оценка с професионални резултати.
 Елиминира рисковете от появата на грешки, влияещи върху процеса на оценка. Програмата е така разработена, че да отразява правилно позицията на оценяващите.
 Елиминира разочарованията и чувството на враждебност от страна на служителя. Всичко е прозрачно и неутрално. Изчезва субективността, обсъждана в такива случаи.
 Чувствително повишава ефективността на процеса на оценка на професионалните постижения.
 Софтуерът съдържа над 400 критерия за оценка от над 20 области на дейност. Имайки толкова богата база, можете да изготвите формуляри за оценка, персонализирани за всяка длъжност или дори за всеки отделен служител.
 Софтуерът Ви позволява електронно архивиране на всички извършени във времето оценки. Така само с едно кликване можете да видите предходните оценки на даден служител и да сравните получените резултати.


Повече за Софтуера за оценка на служителите и неговата употреба ще научите тук >>>